sampling

Sampling eller ”en prøve” kan sammenlignes med demo, men kanskje på forskjellige arenaer.

I butikk med bord, etter kassene, gå rundt med brett/kurv og servere kunder. Det kan også gjøres i sentre, på sportsarenaer, i en gågate eller andre steder der folk ferdes.

Sampling kan gjøres enkelt, der man kun deler ut ett produkt, men med kunnskap om produktet og tips til forbruker vil resultatet av aktiviteten være bedre.

Har du en utfordring så ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg. Ingen utfordring er for liten eller for stor: jantore@toppdemo.no