varefremming

Topp Demo utfører også servicetjenester mot dagligvarebutikker.

Her finner du noen punkter vi kan bidra med for dere:

  • Selge produktene dine inn i butikk – øke innsalget og større vareutvalg
  • Fylle på varer – høyt varetrykk
  • Sørge for god vareplassering i butikk – egne kjølere, bedre/større plass
  • Bygge opp en sterk kunderelasjon mellom butikk og din bedrift
  • Kursing/få de ansatte i avdelingen i butikken mer interessert i dine produkter
  • Lage og gjennomføre kampanjer til butikker
  • Marketing – Prisplakater, Oppskrifthefter  o.l. – ut i butikk
  • Forberede gode demoer – Plassering av demo i butikk, sørge for at varene er flere plasser i butikk i forkant, under og etter demo
  • Utføre spesielt tilpasset løsninger for dere